B12

Vanligtvis startar laget upp när det finns en grupp på minst 10 deltagare och minst 1 ledare där ledaren är en frivillig förälder. Ambitionsnivån är att starta laget under januari år 2017. För att ställa dig i väntelista till laget, kontakta vårt kansli.
P10
Namn Mobil E-post