Anläggningskommittén

Mejl-adress till anläggningskommittén: anlaggning@fkkarlskrona.com

Medlem
Björn Linge

Medlem
Leif Ottosson
Medlem
Thomas Olsson