Verksamhetsplan 2017-2018

Under årsmötet i februari år 2017 presenterades en ny Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2017-2018.

De olika kommittérna arbeter kontinuerligt med dessa mål. Inom kort kommer dessa mål att följas upp.

”Verksamhetsplan 2017-2018” finns publicerad på sidan Dokumentbank.