Närvaroregistrering

Är du ledare och ansvarig för att registrera närvaro för er träningstrupp. Om ja, då kan du läsa vidare.

Har du tidigare använt SMS-registrering så har denna tjänst upphört. Läs mer genom att klicka här.

Har er träningsgrupp inte registrerat er närvaro för våren 2017 är det hög tid att göra det nu. Föreningens gemensamma ansökan ska skickas in senast den 25/8. Dock behöver vi inte vara ute i sista minuten. Se gärna till att ni registrerat all närvaro senast den 22/8.

Nu är det snart dags för föreningar i Sverige att söka bidrag för de aktiviteter som de utfört under våren 2017.

Det finns 2 bidrag att söka. Statligt aktivitetsstöd (LOK) samt kommunalt verksamhetsbidrag. De bidrag som beviljas täcker bl a planhyror och lokalhyror.

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer här.

Kommunalt verksamhetsbidrag. Ideella föreningar kan söka bidrag för att stödja och utveckla sin verksamhet. Bidragen kan sökas av föreningar som bedriver fritidsverksamhet och som har godkänts för bidragsgivning av kultur- och fritidsnämnden. Läs mer här.