Föreningsinsamlingen 2017

FK Karlskrona insamling till våra ungdomslag har avslutats, och vi fick in en total summa på 25 168 kr!

Här nedan ser ni de som har bidragit till vår insamling, och till er så vill vi rikta ett stort tack!

BIDRAGSGIVARE
Brunnsborrning och stenläggning i Blekinge

Mats Åkerman

Christer ”Lillen” Andersson

Susanne och Anita Schylström

Olle Sandberg

Marie  Pettersson

Ulf Svensson

Utkiken/Maria Strandqvist

Jörgen Ottosson

Peder Wiklund

Michaela Linge

GlennSevestedt

Rickard Wessberg

Ulf Svensson

Peter Svensson

Peter Henriksson

Anette Larsson

Björn Linge