Medlem

Som medlem i FK Karlskrona fyller Du en viktig funktion och bidrar starkt till föreningens utveckling mot vår vision ” FK Karlskrona skall vara en kompetent fotbollsklubb, som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall nå elitfotbollen.

Medlemsavgift från och med 2016-01-01:

Kategorier Medlemsavgift
Enskild medlem 500 kr
Familj 900 kr

Träningsavgift från och med 2016-01-01:

Ålder Träningsavgift
-9 år 400 kr
10-12 år 600 kr
13-15 år 1 100 kr
16 år – 1 400 kr
Funktionshindrade 0 kr

 

Vad får en aktiv/passiv medlem för medlemsavgiften?

 • kansli och klubblokal (administration, möteslokal mm)

Vad får en aktiv medlem för träningsavgiften?

 • aktiva ledare får möjlighet att gå utbildning i Blekinge Fotbollsförbunds regi
 • Domare
 • Resor (U17, U19, A-trupp)
 • Matchdräkter
 • Utbildade tränare
 • Planhyra inomhustider
 • Planhyra utomhustider
 • Matrial, bollar, koner, västar
 • Resor för spelare uttagna till distrikspojklag bekostas av FK Karlskrona
 • läger där man blivit uttagen till respektive zon står spelaren själv för halva kostnaden (50%) och föreningen för den andra halvan (50%)
 • aktiva ska hjälpa till med lotteriförsäljning
 • Att aktiv/föräldrar/anhörig skall ställa upp och arbeta i kiosk/entré (1 match/lag/säsong) samt hjälpa till under utomhus-Cup under Kristi himmelsfärd-helgen samt inomhus-Cup mellan Jul och Nyår enligt utdelade tider till respektive lag

Notera att läger där man själv kan anmäla sig står spelaren själv för hela kostnaden (100%)

 

Är du inte medlem redan så kan du ansöka här. Glöm inte att klicka på knappen ”Slutför”.

Inbetalningskort skickas vanligtvis ut vid årsskiftet till folkbokföringsadressen eller då medlemsansökan kommer in.

 

Har din familj ansträngd ekonomi (försörjningsstöd) då finns det möjlighet att ansöka om fritidspeng för ungdomar i årskurs 4-9. Läs mer på kommunens hemsida. Fritidspengen är inte en del av det ekonomiska biståndet, utan en fristående ersättning till ett hushålls faktiska kostnader för ett barns fritidsaktiviter. Du ansöker om fritidspeng hos din socialsekreterare. För att vara säker på att du får ersättning för dina utlägg för fritidsaktiviteten kan du stämma av det med din socialsekreretare på förhand.