Marknad

Den övergripande målsättningen för FK Karlskronas marknadsgrupp är att stötta föreningens satsning att bli en slagkraftig fotbollsklubb genom att skapa lönsamma samarbeten med våra partners.

Vi vill erbjuda en attraktiv marknadsplats för våra samarbetspartners samt skapa mervärde för er som väljer att stötta klubben. Ett samarbete med FK Karlskrona ger er inte bara en chans att synas, utan också en chans till samverkan med övriga samarbetspartners genom FK Karlskronas affärsnätverk.

Era insatser möjliggör en fortsatt satsning på våra barn- och ungdomslag genom bland annat kompetensutveckling av våra tränare och ledare, men de kommer också att gå till andra satsningar i klubben. Ett samarbete med FK Karlskrona leder till en win-win-situation för alla parter och vårt jobb är att maximera nyttan av er investering.

Ta gärna kontakt med oss för mer information om hur vi tillsammans kan hjälpa varandra att nå större framgångar!

Anders Johansson

FK Karlskrona

Västra Mark

371 41 Karlskrona

Telefon Kansli: 0455-311850