Börje Peterssons ledarstipendium

 

 

Börje Peterssons ledarstipendium

Instiftat den 15 februari 2008

på Börje Peterssons 80 års dag

Tilldelas den ledare i Karlskrona AIF som under året:

* Visat och skapat bästa Karlskrona AIF-anda

* Visat och verkat för gott kamratskap inom föreningen

* Verkat för att engagera föräldrar vid träningar och
sidoaktiviteter som laget och moderklubben behövt hjälp med

* Visat stort ledarskap inför motståndare, lagledare och
domare!

* Visat stor lojalitet, kunskap och engagemang i sitt ledarskap

* Visat och gjort stora insatser för fotbollens utveckling
i föreningen

 

Karlskrona AIF har vi sammanträde per capsulam beslutat

§ 1 08.
– att tillsätta en ”stipendiegrupp”, som ansvarar och förvaltar det inrättade Börje Peterssons ledarstipendium.
– att gruppen årligen utser vilken ledare i Karlskrona AIF, som skall erhålla stipendiet
– att gruppen har följande sammansättning: Ordförande (sammankallande) Ulf Svensson, Leif Ottosson (alltid KAIF:s ordförande), Börje Petersson, Kerstin Högelius och Bo Hasselberg.
– att kontot på Swedbank clr. 8169-5 nr. 904 696 671-0, tecknas av medlemmarna i stipendiegruppen, två i förening
– att kontot administreras av Karlskrona AIF:s kansli Västra Mark Karlskrona
– att denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Klicka här för protokollet i sin helhet.

Börje Petersson

 

Stipendiater:

2010 Peter Ketzenius

 

I och med sammanslagningen mellan Karlskrona AIF och Lyckeby GoIF och namnbyte till FK Karlskrona så administreras fonden av FK Karlskrona.

Det är fortfarande gruppen som är ansvarig för att utse stipendiat.