Barn- och ungdomskommittén informerar

2016-04-04
Information till ledare, våren 2016

2015-03-10
Mötesanteckningar från ledarträff på Västra Mark den 23 februari.

2013-04-05

I tre dagar denna veckan har det varit Coerver träning på Rosenholm där många FK Karlskrona spelare var med men även från andra klubbar som t ex nättraby. Dennis Stjernfelt, Stefan Linder o Jens Wedeborg var instruktörer.

Coerver utb
Kartläggning via Friends

Vi har fått möjligheten att tillsammans med föreningen Friends kartlägga vårt nuvarande klimat i klubben kring frågor om trygghet, trivsel, attityder samt förekomst av kränkningar. Detta är ett projekt och samarbete som kommer att jobbas med aktivt under en treårsperiod. Förutsättning för ett lyckat projekt är att vi alla hjälps åt!

Vi är tacksamma om Ni, Alla ledare, svarar på denna enkät snarast, startar på måndag den 11 februari och är igång fram till den 3 mars. Se utsänt mejl!

Ni vårdnadshavare till våra medlemmar som är 12 år och äldre: vänligen be spelarna göra enkäten snarast med start på måndag den 11 februari och fram till den 3 mars. Om Ni inte fått mejl med denna länk, be era ledare om mejlet de ska vidarebefordra till er!